برگزاري يازدهمين جشنواره جلوه هاي بالندگي در علوم انساني


 

 

   

    

  

 

آدرس : تهران - خیابان شریعتی- خیابان معلم - خیابان امجدی منش - دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی دخترانه فرهنگ
تلفن : 88420044-88400130
آدرس رايانامه : www farhanggirl_school yahoo com