ثبت نام آزمون ورودي ميان پايه دبيرستان فرهنگ منطقه 7

 

بازدید دبیران کشور سوئیس از دبیرستان فرهنگ7
نشست های تخصصی دبیران کشور سوئیس با دبیران دبیرستان فرهنگ7
نشست های تخصصی دبیران کشور سوئیس با دبیران دبیرستان فرهنگ7

 

دبیرستان فرهنگ

سال دولت و ملت همدلی و همزبانی

برگزیدگان محفل ادبی

تقدیر از برگزیدگان المپیاد ادبی سال تحصیلی 93-1392

تقدیر از برگزیدگان امپیاد ادبی

برگزیدگان مسابقه منطقه ای بدمینتون وتنیس روی میز سال تحصیلی 94-93