"به منظور نمايش و عملكرد بهتر سايت از مرورگرهاي به روز شده Chrome يا Mozilla يا Internet Explorer 10 استفاده نماييد."

ثبت نام دبیرستان فرهنگ از بین پذیرفته شدگان آزمون

سال اقتصاد و فرهنگ

برگزیدگان محفل ادبی

نفرات برتر در محفل ادبی

فاطمه حشمت

ریحانه قبادی

الهه شهسوارخانی

تقدیر از برگزیدگان المپیاد ادبی

تقدیر از برگزیدگان امپیاد ادبی

 

       

  

 

آدرس : تهران - خیابان شریعتی- خیابان معلم - خیابان امجدی منش - دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی دخترانه فرهنگ
تلفن : 88420044-88400130
آدرس رايانامه : farhanggirl_school yahoo com